Partners

Powered by Twente is de link naar een community voor kennisintensief ondernemerschap. We creëren een sterk en gezond klimaat voor kennisintensieve bedrijvigheid in het gebied rond de kennisinstellingen Universiteit Twente en Saxion samen met partners als Novel-T, Regio Twente, Netwerkstad Twente, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, Saxion, individuele bedrijven en ondernemersnetwerken zoals Technologie Kring Twente, Industriële Kring Twente, VNO-NCW, Stichting Fris, MKB Enschede, WTC Twente, Regio Branding en anderen.

Powered by Twente is het middelpunt voor innovatie events. Samen met haar partners coördineert zij daarvoor de regionale agenda. Sturing op timing en inhoud leidt tot minder versnippering in aanbod richting de doelgroepen en een hogere kwaliteit van de events. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise en middelen.

Neem voor meer informatie over partnership contact op met: Nancy Trip (directeur Powered by Twente).