Over ons

Powered by Twente Innovation Events
Powered by Twente Innovation Events is het centrale hart voor events in het Twentse innovatienetwerk. Jaarlijks ontwikkelt en organiseert Powered by Twente Innovation Events meer dan 120 events op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Dit wordt zowel zelfstandig als in samenwerking met andere partijen gedaan.

Het gaat om de organisatie van de events die het voor mensen mogelijk maakt om kennis op te doen, creatieve en inspirerende gedachten te vormen, en talent een podium te bieden. Powered by Twente Innovation Events brengt mogelijkheden voor workshops, activiteiten en events in kaart, neemt initiatieven voor vernieuwing en aanvulling, werkt samen en stemt af met organisaties, en zorgt voor een groot aanbod van uitdagende, inhoudsvolle en inspirerende meetings. Het doel is een stevig innovatieprogramma dat ondernemers, innovators, wetenschappers, investeerders, start-ups en studenten aanzet tot kennismaking en, ook letterlijk, het maken van kennis. Het gaat om de verbinding tussen mensen, het leren van en met elkaar en het hoogste bereiken wat mogelijk is.

Dat Powered by Twente Innovation Events beschikt over ervaring en expertise wordt bewezen door de organisatie van een grote hoeveelheid events waaronder het Innoversum Innovatiecongres, Young Technology Award, Fund the Future, Route Suc6, Inspire2connect, The StartupLaunch en diverse andere workshops en bijeenkomsten.

The Gallery
Powered by Twente Innovation Events kan de verkregen innovatie ook fysiek laten groeien doordat ze gevestigd is in The Gallery, een high-tech innovatieomgeving van 40.000m2. Hierin bevindt zich een unieke combinatie van hardware (bedrijfshuisvesting), smartware (toegang tot kennis, kapitaal en kunde) en software (dienstverlening). De smartware wordt geleverd door Powered by Twente Innovation Events.